Zgodnie z zapisem art. 871 § 1 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: wynagrodzenia minimalnego, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i ewentualnych wpłat do pracowniczego planu

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.