Do konsultacji i uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Umożliwienie powierzenia przez dyrektora szkoły obowiązków wychowawcy klasy nauczycielowi religii – to najważniejsza zmiana, którą chce wprowadzić MEN. Obecnie katechecie, zarówno duchownemu, jak i świeckiemu, nie można przydzielić wychowawstwa, nawet w zastępstwie za innego…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się