List jest odpowiedzią na pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej, dot. projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Jak czytamy na wstępie, „Związek Nauczycielstwa Polskiego stwierdza, że pismo nie spełnia oczekiwań ZNP odnośnie wysokości wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego,…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się