W dniu 25 kwietnia Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z uzasadnieniem do tej ustawy „dotychczasowe przepisy w szczegółowy sposób określają zadania i kompetencje, jakie w tym zakresie wykonują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, nauczyciele, którym powierzono funkcję wychowawców oddziałów szkolnych, osoby prowadzące praktyczną…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się