Samorządy, na terenie których działają szkoły kształcące w wybranych zawodach, otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na 2020 rok.

Jak czytamy na stronie MEN, prognoza zapotrzebowania na pracowników ma na celu wspomaganie „celowego i adekwatnego kształcenia branżowego”, co z kolei ma wpłynąć na spadek bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w naszym kraju. To także jeden z elementów, dzięki któremu będzie można kształtować ofertę szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognozę stworzono na podstawie danych Instytutu Badań Edukacyjnych, opracowanych głównie na podstawie statystyki publicznej, danych z ZUS oraz SIP. Uwzględniono także opinie rad sektorowych oraz Rady Programowej do spraw kompetencji, jak i ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego. Prognoza została opracowana na okres 5 najbliższych lat.

Dokument, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, jest według resortu edukacji „syntetycznym ujęciem różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów”. Znajdziemy w nim uporządkowaną alfabetycznie listę zawodów szkolnictwa branżowego, dla których – ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa – jest bardzo wysokie zapotrzebowanie na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Znowelizowane przepisy prawa oświatowego gwarantują samorządom, na terenie których działają szkoły kształcące w konkretnych zawodach (z prognozy), zwiększoną subwencję oświatową na 2020 rok. Przyznawane kwoty będą jednak zróżnicowane, o czym mówi nowe kryterium podziału oświatowego. Zwiększone finansowanie otrzymają np. zawody szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. W najbliższych tygodniach ma ukazać się ich wykaz.

MEN przypomina, że „oprócz uzyskania opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, przed uruchomieniem kształcenia w danym zawodzie, dyrektor szkoły będzie zobowiązany nawiązać współpracę z pracodawcą właściwym dla zawodu lub branży”.

Prognoza, a w niej lista zawodów, na które jest największe zapotrzebowanie, dostępna jest w tym miejscu.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się