Wtedy, jak pamiętamy, decyzji bez żadnego uzasadnienia naukowego – tak Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na sugestię Naczelnej Izby Kontroli.

W dniu 19 lutego NIK opublikował raport dotyczący nauczania matematyki w polskich szkołach. Wynika z niego, że forma oraz sposób nauczania tego przedmiotu są na bardzo niskim poziomie. W latach 2015-2017 co szósty uczeń nie zdał matury z matematyki, a średni wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu był niższy od pozostałych – to 55 proc., podczas gdy z języka polskiego – 60 proc., a z języka angielskiego – 73 proc.

W związku ze słabą kondycją nauczania tego przedmiotu w polskich szkołach, NIK postulował do MEN o „zawieszenie” obowiązkowej dla wszystkich uczniów matury z matematyki do momentu poprawy efektywności jej nauczania.

MEN opublikowało na oficjalnej stronie swój komentarz dotyczący postulatu NIK.

– Wyłączenie, choćby czasowe, egzaminu z matematyki z części obowiązkowej egzaminu maturalnego zniszczyłoby obiektywne i porównywalne w skali kraju narzędzie rekrutacyjne polskich szkół wyższych. O obecny kształt tego narzędzia, z obowiązkowym egzaminem z matematyki, polskie środowisko akademickie, zarówno przedstawiciele nauk ścisłych, jak i humanistycznych, zabiegało przez wiele lat – podsumował Departament Informacji i Promocji MEN, potwierdzając tym samym dalszy obowiązek zdawania matematyki na maturze.

Według przedstawicieli Ministerstwa, matematyka uczy logicznego myślenia, co ułatwia rozwiązywanie problemów, ale też rozwija wyobraźnię. Umiejętności kształcone dzięki zajęciom matematycznym są niezbędne do rozwiązywania problemów w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych takich jak: medycyna, inżynieria, biznes i ekonomia czy informatyka.

MEN powołuje się także na „obiektywne i renomowane porównania międzynarodowe”, według których poziom kształcenia matematycznego w polskich szkołach jest na dobrym poziomie.

– Nie istnieją żadne obiektywne, naukowo zweryfikowane przesłanki do natychmiastowego wprowadzania programów naprawczych w zakresie nauczania matematyki. Trudno dostrzec, jak obowiązkowa matura z matematyki mogłaby, choćby w najmniejszym stopniu, przeszkadzać w doskonaleniu procesu nauczania matematyki – czytamy na stronie MEN.

Według MEN, egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty z matematyki oraz egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym są jedynymi, rzetelnymi narzędziami służącymi weryfikacji poziomu wiadomości, a także umiejętności uczniów, m.in. w zakresie kompetencji matematycznych.

W podsumowaniu komunikatu czytamy, że Minister Edukacji Narodowej zauważa „konieczność wspierania metodycznego nauczycieli matematyki”. M.in. z tego powodu, od 1 stycznia br. wprowadzono zmiany dotyczące sposobu finansowania doradztwa metodycznego.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się