To jednak nie koniec – w każdym kolejnym roku na realizację programu przewidziano po 40 mln zł z budżetu państwa.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2019 r. o środki z programu „Posiłek w szkole i w domu” wnioskowały 4.872 szkoły, z czego dofinansowanie otrzymało 720 szkół (tj. 481 organów prowadzących). Łącznie na realizację programu przeznaczono 39.960.261 zł.

Rządowy program rozpoczął się w 2019 r. i potrwa do 2023 roku. Na działania w ramach tej inicjatywy przewidziano w sumie 200 mln zł z budżetu państwa (po 40 mln zł w każdym roku).

„Posiłek w szkole i w domu” zakłada:

  • doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek;
  • wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Organy prowadzące mogą starać się o:

  • maksymalną kwotę wsparcia, tj. 80 tys. zł, w przypadku doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych oraz doposażenia stołówek, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienia nowych.
  • maksymalnie 25 tys. zł w przypadku adaptacji, poprawy standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Aby otrzymać dofinansowanie, szkoły muszą liczyć się z wniesieniem obowiązkowego wkładu finansowego lub rzeczowego w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w programie.

O wsparcie mogą starać się organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe, w tym te działające w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Więcej informacji tutaj o Programie.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się