Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat, w którym informuje o rosnącej subwencji oświatowej oraz wyjaśnia, że „samorządy również są odpowiedzialne za oświatę”.

– W polskim systemie prawnym zadania oświatowe są wykonywane przez samorządy, ponieważ są to ich zadania własne, a środki niezbędne na ich realizację zagwarantowane są w łącznych dochodach jednostek samorządu, nie tylko w subwencji oświatowej – czytamy na stronie MEN.

Resort edukacji przedstawia procentowy wzrost subwencji oświatowej w 2019 r. dla wybranych miast, według którego Warszawa otrzymała subwencję większą o 11,2 proc., Lublin o 8 proc., Rzeszów o 13 proc., czy Łódź o 8,2 proc.

Według ministerstwa, ogólne dochody jednostek samorządu terytorialnego rosną z roku na rok. W 2017 r. zanotowano wzrost dochodów o 7,6 proc. względem roku poprzedniego. Rosną także dochody własne – w skali całego kraju w 2017 r. to 6,2 proc. Według danych za 11 miesięcy 2018 r., wzrost dochodów własnych samorządów najprawdopodobniej będzie jeszcze wyższy niż w poprzednim roku.

Jednocześnie MEN przypomina, że obowiązkiem samorządów jako organów prowadzących szkoły lub placówki jest m.in. „wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i programów wychowawczo-profilaktycznych, a także przeprowadzanie egzaminów oraz wykonywanie innych zadań statutowych.”

Według obowiązujących przepisów, część oświatowa subwencji nie musi pokryć wszystkich wydatków na oświatę samorządów.

– Zadania oświatowe związane z prowadzeniem/dotowaniem przez j.s.t. szkół i placówek oświatowych finansowane są nie tylko z części oświatowej subwencji ogólnej, ale także z innych źródeł dochodów: z innych niż oświatowa część subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) środki niezbędne na realizację zadań oświatowych zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu – czytamy w wyjaśnieniu MEN.

Resort przypomina o podjętych przez niego działaniach, dzięki którym zapewnił finansowanie zadań związanych z wprowadzaniem reformy edukacji. Chodzi o dodatkowe środki na działania dostosowawcze w subwencji oświatowej na rok 2018 (148 mln zł), a także dodatkowe 313 mln w subwencji oświatowej w 2017 r.

W subwencji na rok 2019 przewidziano dodatkowo 243 mln złotych. Oprócz tego, MEN wspólnie ze stroną samorządową stworzyło w 2017 roku dodatkowy mechanizm wsparcia finansowego samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 0,4 proc. części oświatowej subwencji ogólnej.

Ministerstwo edukacji w swoim komunikacie dodaje, że na finansowanie zadań związanych z przekształcaniem gimnazjów publicznych w szkoły podstawowe przekazało w 2017 r. z rezerwy 0,4% około 53 mln zł, a w 2018 r. – 81 mln złotych.

Resort przypomina także o podwyżkach nauczycielskich pensji, które w ciągu 17 miesięcy wrosną w sumie o 16,1 proc.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się