Ministerstwo podkreśla, że samorządy już otrzymały dwie raty subwencji oświatowej, dzięki czemu mogą bez zwłoki wypłacić nauczycielom podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do samorządowców pismo, w którym przekazuje „dodatkowe informacje o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego”. Pod listem podpisał się wiceminister Maciej Kopeć.

W piśmie czytamy, że w kwocie subwencji oświatowej na 2019 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań, do których należy m.in. podwyższenie nauczycielskich wynagrodzeń o 5 proc. od 1 stycznia br. „z uwzględnieniem skutków przechodzących na rok 2019 podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wdrożonych od 1 kwietnia 2018 r.”.

MEN wyjaśnia, że według algorytmu podziału subwencji oświatowej, wysokość przyznawanych środków jest zależna od skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

W liście przeczytamy także o zmianach w określeniu kwoty bazowej, służącej do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli. W ustawie budżetowej na rok 2019 określono jej wysokość na 3.045,21 zł.

Równocześnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 08.02.2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2019 poz. 249) określiło nowe wysokości minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego.

Minister Kopeć, w imieniu MEN, zapewnia, że środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zostały zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w subwencji oświatowej, która w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o 2,8 mld złotych.

W piśmie do samorządowców zwrócono także uwagę na konieczność powtórnego sprawdzenia poprawności danych statystycznych, przyjętych do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

Pismo dostępne w tym miejscu.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się