Termin ten wynika z przepisów i data nie zostanie zmieniona. W tym samym dniu zostaną wydane uczniom świadectwa. Tak wynika z odrębnych przepisów – rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. „Zatem dzień ten nie może być ustalony przez dyrektora szkoły jako dzień wolny” – dodaje resort edukacji.

Datę zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach określają przepisy § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603). Zgodnie z nimi zakończenie roku szkolnego przypada na najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.

MEN porusza tę kwestię w związku z pojawiającymi się pytaniami. Wątpliwości dot. daty zakończenia roku szkolnego biorą się z tego, że pierwszy piątek po 20 czerwca 2019 przypada zaraz po Bożym Ciele, które będzie obchodzone 20 czerwca.

Marta Mandżak-Matusek

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się