Celem projektu „Lekcja: Enter” jest podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym (pisaliśmy o nim tutaj).

Inicjatywa przewiduje przeszkolenie ponad 75 tys. nauczycieli pod kątem jak najlepszego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami. Projekt zakłada także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych e-materiałów i korzystania z istniejących, dostępnych np. na stronie epodreczniki.pl.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Każdy uczestnik przedsięwzięcia odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK, a także wykorzystując je, przeprowadzi zajęcia z uczniami. Będzie mógł także korzystać z webinarów i tutoriali, udostępnionych na specjalnej platformie.

Nabór do projektu ruszył na początku stycznia, a pierwsze szkolenia odbędą się już w lutym. Organizacją szkoleń w poszczególnych województwach zajmują się grantobiorcy, do których należy kierować zgłoszenia. Ich lista oraz szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się na tej stronie.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków UE.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się