Określone jest jako najniższa wysokość kwoty, którą należy wypłacić pracownikowi pracującemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednak niekoniecznie musi być to równoznaczne z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Główny Urząd Statystyczny określił składniki, które zaliczane są do kwoty wynagrodzenia minimalnego. Wypłata tych dodatków nie obliguje do zwiększenia płacy zasadniczej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Są to:…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się