Dziś (10 stycznia) miało miejsce kolejne spotkanie. Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w oświacie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” i dotyczyło wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W trakcie konsultacji minister zaznaczyła, że proponowane w projekcie rozporządzenia podwyżki dla nauczycieli to pierwsza od…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się