W posiedzeniu, poza przedstawicielami Reprezentatywnych Związków Zawodowych (tj. ZNP, Solidarności i Forum), wzięli udział również samorządowcy, minister Dariusz Piontkowski, wiceminister Marzena Machałek i wiceminister Maciej Kopeć. Jego celem było omówienie planu dalszych prac Zespołu, a także wznowienie prac nad modyfikacją systemu wynagradzania nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował, aby rozmowy toczyły się wokół takich kwestii jak:

  • informacja o zabezpieczeniu w pełnej wysokości środków finansowych na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.
  • uregulowanie kwestii dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przedszkoli.
  • wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w 2020 roku.
  • pogłębiający się problem biurokracji w szkołach.

Minister Piontkowski w odpowiedzi na powyższe zagadnienia zapewnił, że rząd znalazł dodatkowy 1 mld złotych na podwyżki dla nauczycieli. Wyjaśnił także, że wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przedszkoli leży w gestii samorządu.

Szef oświaty poinformował, że budżet na oświatę na 2020 rok nie jest jeszcze ustalony, ale MEN gwarantuje, że wynagrodzenia wzrosną ponad poziom roku 2019, choć zmiana ta nie nastąpi od 1 stycznia 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił decyzję o wznowieniu działalności Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, powołanego w 2016 r. Jego celem jest kontynuacja współpracy z przedstawicielami reprezentatywnych nauczycielskich związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz samorządów, a także prace w zakresie rozwiązań dotyczących systemu wynagradzania nauczycieli oraz innych elementów pragmatyki zawodowej.

Związkowcy wraz z przedstawicielami rządu ustalili, że wkrótce zostanie powołana grupa robocza ds. ograniczenia biurokracji w szkole, a prace dot. systemu wynagradzania zostaną wznowione po wyborach parlamentarnych.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił decyzję o wznowieniu działalności Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, powołanego w 2016 r. Jego celem jest kontynuacja współpracy z przedstawicielami reprezentatywnych nauczycielskich związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz samorządów, a także prace w zakresie rozwiązań dotyczących systemu wynagradzania nauczycieli oraz innych elementów pragmatyki zawodowej.

Agata Pąchalska

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się