Projekty, które otrzymały dofinansowanie związane są z:

  1. opracowaniem modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, co ma za zadanie zwiększyć ofertę krótszych i elastycznych form kształcenia dla dorosłych, umożliwiających szybkie przekwalifikowanie się i zwiększenie szans na rynku pracy.
  2. opracowaniem programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży motoryzacyjnej i w branży mechanicznej. Realizacja tego typu działań ma związek z koniecznością elastycznego reagowania systemu kształcenia zawodowego na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Stworzone z tą myślą projekty mają umożliwić dobór dodatkowych treści kształcenia związanych z konkretnym zawodem oraz lepsze dopasowanie przez szkoły kształcenia do lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest Instytucją Pośredniczącą (IP MEN) i odpowiada za realizację działań w ramach PO WER w obszarach związanych z rynkiem pracy, gospodarką i edukacją.

Ministerstwo podpisało umowy z beneficjentami:

  • DGA S.A.,
  • Eduexpert Sp. z o.o.,
  • Polska Izba Motoryzacji,
  • WAD Inżynieria Sp. z o.o.

Szczegóły dotyczące kwot i poszczególnych konkursów znajdują się na stronie MEN.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się