Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

Przywołana w tym przepisie liczba 4 godzin tygodniowo jest zatem górną granicą czasu pracy, dającą możliwość nawiązania umowy zlecenia. Powyżej tej wartości niezbędne jest już nawiązanie umowy o pracę. Nauczyciel pracujący zatem 4 godziny lub mniej, jak 2, czy 3 godziny tygodniowo, może pracować na podstawie umowy zlecenia.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2019 r. poz. 2215.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się