Najbardziej pożądane zawody to automatyk, mechatronik, kierowca, mechanik, murarz-tynkarz, technik spawalnictwa czy programista

Jak zapewnia na swojej stronie internetowej ministerstwo, każdego roku, do 1 lutego MEN zamierza obwieszczać w „Monitorze Polskim” prognozę dotyczącą zapotrzebowania na pracowników na krajowym oraz wojewódzkim rynku pracy. Ma ona przede wszystkim wskazać kierunek rozwoju oferty szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku zatrudnienia. Z kolei efektem tych działań ma być spadek bezrobocia wśród absolwentów szkół branżowych.

Pierwszy tego typu dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” w ubiegłym roku.

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane przede wszystkim na bazie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Duże znaczenie odgrywają w tym przypadku opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Tegoroczna prognoza wskazuje na aktualne zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa. Są to:

  • „automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.”

Szczegółowe dane odnoszące się do poszczególnych województw można znaleźć w Załączniku do obwieszczenia, dostępnym w tym miejscu.

Agata Pąchalska

Źródło: men.gov.pl

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się