„Czy z dotacji samorządowej można pokryć wydatki takie jak: badania lekarskie pracowników (orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy oraz badania sanitarno-epidemiologiczne), zakup i montaż monitoringu w salach przedszkolnych i na placu zabaw, obsługę BHP- szkolenia pracowników?” Zgodnie z

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.