Ustawa wprowadza zmianę art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) – dalej k.p.a., wskazującą, że również nadanie pisma w placówce pocztowej

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.