„Czy właściciel niepublicznego przedszkola, sprawujący również funkcję dyrektora, będący nauczycielem lecz nie mającym żadnego stopnia awansu, może prowadzić nadzór pedagogiczny w przedszkolu?” Zauważyć należy, że zakres i formy nadzoru wykonywanego w przedszkolu niepublicznym powinien pokrywać się z regulacjami aktu wyższego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.