Pracownicy oświaty samorządowej należą do tych grup zawodowych, w przypadku których prawo do nagrody jubileuszowej zostało przewidziane wprost w ustawach – dla pracowników pedagogicznych w Karcie Nauczyciela, a dla pracowników niepedagogicznych w ustawie o pracownikach samorządowych (o tej drugiej grupie

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.