INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2019 r. (data wpływu 31 maja 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wręczenia nagród – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wręczenia nagród.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zakupiła pióra z usługą grawerowania. Treść graweru : „…”. Koszt 1 sztuki pióra z grawerem wynosi 144 zł. Pióra mają być wręczone nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas spotkania z Burmistrzem w dniu 28 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma obowiązek na koniec roku wystawić informację PIT-11 dla obdarowanych nauczycieli?

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się