W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1471 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.