Ekonomiści Banku Światowego oceniają, że tempo wzrostu światowej gospodarki jest stosunkowo niskie. Ich zdaniem głównymi czynnikami ryzyka dla światowej gospodarki są: konflikty w handlu międzynarodowym, zawirowania na rynkach finansowych, niechęć do ryzyka oraz liczne napięcia geopolityczne. Znaczące osłabienie tempa wzrostu produktywności oraz wzrost zadłużenia są szczególnie widoczne wśród gospodarek wschodzących i rozwijających się. Głównymi wyzwaniami dla…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się