„Czy należy wypłacać nauczycielowi wynagrodzenie za godziny niezrealizowane z powodu niezapowiedzianej nieobecności ucznia i w przypadku zapowiedzianej nieobecności z powodu jego niedyspozycji (pobyt ucznia w szpitalu)?” Na wstępie należy przypomnieć, że przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną … Treść tylko

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.