Reforma systemu oświaty – ocena pracy nauczyciela, a ocena dorobku zawodowego. „Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego 01.09.2016 r. Koniec stażu przypada na rok 2019. Czy dyrektor nauczycielowi powinien wydać ocenę dorobku zawodowego czy ocenę pracy nauczyciela?” W

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.