Nauczyciel na kwarantannie może wykonywać pracę wyłącznie w sposób zdalny, o ile taki sposób wykonywania pracy zostanie ustalony z pracodawcą – informuje MEN w odpowiedzi na interpelację poselską. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lecz stanowi niemożność wykonywania pracy (w określony sposób) w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy.

Niemożność wykonywania pracy dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy praca musi być wykonywana poza miejscem zamieszkania, w tym w budynku szkoły, co jest niemożliwe ze względu na konieczność odosobnienia osoby narażonej. Niemożność ta dotyczy więc takiej formy pracy, która jest niemożliwa do świadczenia w związku z zakazem opuszczania przez osobę poddaną kwarantannie swojego mieszkania lub innego miejsca wskazanego do odbywania kwarantanny.

Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy – przypomina MEN. Równocześnie pracodawca, w porozumieniu z nauczycielem, powinien ustalić, czy nauczyciel może kontynuować wykonywanie nauczania w formie pracy zdalnej (zdalne zajęcia z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia, czy też zachodzi niemożność wykonywania pracy w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy i decyzja o kwarantannie będzie wywoływała wtedy takie same skutki prawne pod względem pracowniczym i ubezpieczeniowym jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2020 r. poz. 870.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się