„Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego 01.09.2017 r. i realizował go przez ostatnie 2 lata tj. w roku szkolnym 2017/18 i 208/19. Od 01.09.2019 r. w tej samej szkole, w której realizował staż i w innej szkole nie otrzymał zatrudnienia. Czy w związku z tym od 01.09.2020 r. (o ile zostanie mu przydzielone przynajmniej pół etatu) będzie mógł kontynuować staż, czy musi rozpocząć od nowa?”

W tej sprawie ma zastosowanie art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tą regulacją nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Jak zatem wynika z tego przepisu, nauczyciel musiałby rozpocząć zatrudnienie w nowym miejscu pracy w ciągu 3 miesięcy od ustania poprzedniego zatrudnienia. W przypadku nauczyciela opisanego w pytaniu zatrudnienie od 01.09.2020 r. oznacza, że termin ten zostaje przekroczony, a zatem nauczyciel musi rozpocząć staż od początku.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się