W dniu 13 czerwca Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w uzasadnieniu do tego aktu, zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela wymaga stworzenia mechanizmów zachęcających do podejmowania pracy w tym zawodzie

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.