„Art. 53 Karty Nauczyciela stanowi, że odpis na ZFŚS dla emeryta-nauczyciela wynosi 5% pobieranych przez nich emerytur rent i świadczeń kompensacyjnych. Czy mowa tu jest o miesięcznej emeryturze czy rocznej emeryturze?”

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela, dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

W przepisie tym mowa jest o emeryturze pobieranej, przez co należy uznać, że chodzi tu o świadczenie comiesięczne, bowiem w z taką właśnie częstotliwością emerytura jest pobierana.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.
  2. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się