„Jestem zatrudniona w dwóch szkołach na terenie dwóch różnych gmin. Zdarzyło się, że jedna z nich poprosiła drugą o oddelegowanie mnie na cały dzień. Przy wypłacie okazało się, że zarówno pierwsza szkoła jak i druga nie zapłaciły mi za te godziny. Ta „wypożyczająca” – bo w tym dniu nie pracowałam, ta „pożyczająca” – bo to było w ramach 40-stu godzin pracy. Czy to jest zgodne z prawem?”

Zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – czyli godziny pensum;
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Z pytania nie wynika niestety, jakie zajęcia odbywały się w gminie „wypożyczającej”.

Jeżeli były to godziny ponadwymiarowe lub zastępstw doraźnych, to oczywiście za taki charakter pracy dodatkowe wynagrodzenie jak najbardziej przysługuje. Jeżeli jednak nauczyciel w „wypożyczającej” gminie nie wykonywał godzin doraźnych zastępstw lub ponadwymiarowych, a jedynie inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, to istotnie takie zajęcia wykonywane są w ramach 40-sto godzinnego czasu pracy nauczyciela i w ramach ustalonego wynagrodzenia – dodatkowe wynagrodzenie w tym przypadku nie przysługuje.

Mogło się zatem zdarzyć, że w gminie „wypożyczającej” nauczyciel pracował w ramach czasu pracy, natomiast z tego tytułu nie realizował pensum lub godzin ponadwymiarowych w gminie „pożyczającej”, a wówczas za niezrealizowane godziny faktycznie należało potrącić wynagrodzenie.

Opisana sytuacja może być zatem zgodna z prawem, w zależności od tego, w jakim charakterze nauczyciel pracował w obydwu gminach i jakie zadania wykonywał.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się