W myśl art. 68 ust. 5 u.p.o. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w szczególności decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników szkoły (placówki). Z tym przepisem koresponduje art. 11 KN, który

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.