Omawiając zagadnienie nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami, należy w pierwszej kolejności określić: podmiot zatrudniający, miejsce nawiązania stosunku pracy oraz podstawy prawne, na jakich czynność ta następuje. W myśl art. 68 ust. 5 u.p.o. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.