„Mam wśród swoich klientów 2 rodziny, które nie mają w planach zapłacić należnych opłat za szkołę i przedszkole. 1) W szkole matka ucznia jest winna ok. 5,5 tys. zł. Miała wiele razy wysyłane monity, wyznaczane ostateczne terminy na wpłacenie zaległości. Zasłania się swoją kiepską sytuacją finansową. Nie pracuje, nie ma środków do życia, żyje z alimentów, 500+ i zasiłku na dziecko, ma kilka spraw sądowych z różnymi ludźmi. Czy jest w ogóle szansa na ściągnięcie od niej pieniędzy, jeśli finansowo jest człowiekiem zupełnie niewypłacalnym? 2) W przedszkolu rodzice zapisali chłopca. Przyszedł kilka razy, potem był chory, potem przyszedł na przedstawienie i potem długo, długo nic. Pisaliśmy/dzwoniliśmy/nagrywałam się na pocztę, itp. W końcu poszło wypowiedzenie umowy i wezwanie do zapłaty, którego rodzice nie odebrali z poczty. Są winni ok. 1,2 zł. Wypłacalni, zamożni, tata doktor psychologii… Co można zrobić z takimi nierzetelnymi klientami?”

Jedyną drogą dochodzenia należności jest w obydwu wypadkach droga cywilnoprawna. Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego, „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Rodzic, który w terminie ustalonym w umowie nie reguluje opłat za przedszkole, popada w zwłokę, a więc staje się dłużnikiem placówki. W takiej sytuacji jest ona uprawniona do uruchomienia procedury windykacji należności. Procedurę taką ustala dyrektora danego przedszkola.

Konieczna windykacja należności

Procedura windykacji należności cywilnoprawnych powinna składać się z następujących etapów:

  • E-mailowe lub telefoniczne przypomnienie o terminie uregulowania należności;
  • Pisemne wezwanie do zapłaty, jeśli dług nie został uregulowany;
  • Wystosowanie przedsądowego wezwania do zapłaty;
  • Skierowanie sprawy na drogę sądową – pozew o zapłatę;
  • Nadanie klauzuli wykonalności;
  • Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

Wezwanie do zapłaty jest jednym ze sposobów ponaglenia dłużnika, pisemnym przypomnieniem o zaległej płatności wobec wierzyciela. Wierzyciel, czyli w tym wypadku osoba prowadząca przedszkole, wysyła wezwanie do dłużnika, które powinno zawierać podstawowe informacje dotyczące wierzyciela, dłużnika oraz wskazanie długu. Można wyróżnić następujące elementy wezwania do zapłaty:

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się