Najwyższa Izba Kontroli apeluje do MEN o zawieszenie egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów do momentu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach.

Najwyższa Izba kontroli opublikowała wyniki kontroli dotyczącej nauczania matematyki w szkołach. Wynika z niej, że z nauczaniem tego przedmiotu w polskich placówkach nie jest dobrze, a forma i sposób przekazywania wiedzy „nie sprzyja pełnemu rozwojowi kompetencji matematycznych u uczniów. Potwierdzają to osiągane przez nich wyniki” – czytamy w raporcie.

Według danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w latach 2015-2017 co szósty uczeń nie zdał matury z matematyki, a średni wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu był niższy od pozostałych – to 55 proc., podczas gdy z języka polskiego – 60 proc., a z języka angielskiego – 73 proc.).

Aż 42 proc. uczniów kontrolowanych przez NIK szkół ponadgimnazjalnych kończyło rok szkolny z oceną dopuszczającą na świadectwie.

Według NIK przyczyną jest wadliwy proces nauczania:

– Nie dzieli się klas na grupy pod względem umiejętności i wiedzy oraz nie dostosowuje się zadań i tempa pracy na lekcji do możliwości uczniów – podsumowuje NIK.

Raport, oprócz wyników kontroli, zawiera także wnioski skierowane do Ministra Edukacji Narodowej, organów prowadzących oraz dyrektorów szkół. Wśród jednej z wielu sugestii jest rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów do momentu poprawy efektywności nauczania tego przedmiotu w szkołach.

Pełny raport można przeczytać w tym miejscu.

Agata Pąchalska

Źródło: nik.gov.pl

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się