W przyjętym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zaproponowano ulgę podatkową (tzw. ulgę termomodernizacyjną), która będzie zachęcać osoby fizyczne do przeprowadzenia termomodernizacji

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.