W Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2020 r. pod pozycją 35 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.