38986433 - marathon running race, runners feet on road, sport, fitness and healthy lifestyle concept

Rządowe Centrum Legislacji (rcl.gov.pl) udostępniło projekt z dn. 18.12.2018 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu nowelizacji ma ona na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do rozwiązań przyjętych w ustawie – Prawo oświatowe, wprowadzonych ustawą z dn. 22.11.2018 r….

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się