Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt z dn. 03.07.2019 r. rozporządzenia MEN w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.