Nowe rozporządzenie dostosowuje wzory formularzy podatkowych do zmian wynikających z ustawy z dnia 27 października  2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym  podatku dochodowym od

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.