Od 01.09.2018 r. wchodzą w życie zmiany zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli, które zostaną wprowadzone do Karty Nauczyciela. Do ustawy KN, na mocy regulacji ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.). w uzasadnieniu nowelizacji Karty Nauczyciela czytamy natomiast, że w ramach

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.