Rządowy projekt ustawy, która nowelizuje Prawo oświatowe, ustawę o systemie oświaty i szereg innych ustaw, został już skierowany do I czytania jako druk sejmowy nr 2861. Dotyczy głównie kształcenia zawodowego i przewiduje zmiany, które mają poprawić jakość i efektywność edukacji zawodowej, a także w większym stopniu niż dotąd zaangażować w ten sektor edukacji pracodawców i…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się