Na 62. posiedzeniu (9–11 maja) sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, wprowadzającą zmiany w art. 63 i 73 u.P.o. Pierwsza z nich ma na nowo uregulować kwestię reprezentacji związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, a druga – uwolnić radę pedagogiczną od zewnętrznych nacisków. Celem zmian jest doprecyzowanie regulacji u.P.o. dotyczących udziału…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się