„Czy przedszkole niepubliczne musi mieć powołaną radę pedagogiczną? Jakie organy muszą być powołane obowiązkowo, a których powołanie można rozważyć pod względem dobrej organizacji pracy?” Zgodnie z  art. 172 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe, statut niepublicznego przedszkola powinien określać

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.