Dyrektor szkoły publicznej pełni kilka funkcji jednocześnie: jest nauczycielem i menedżerem, pracodawcą i pracownikiem. Jako kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej oraz jej przedstawiciel na zewnątrz – wypełnia zadania publiczne i administracyjne; jako przełożony zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników oraz

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.