Z zawodem nauczyciela związana jest szczególna odpowiedzialność, nie tylko za jakość kształcenia i wychowania, ale także za rozwój i przyszłość każdego ucznia. Dlatego do wartości, którymi kierować się musi nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, art. 5 u.p.o. zalicza:

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.