Zgodnie z art. 7 u.p.o. status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 15 u.p.o., określają przepisy o pracownikach samorządowych. Wyjątek ten dotyczy osób niebędących

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.