Zasady i tryb ustalania oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w tym placówek doskonalenia nauczycieli, oraz publicznych kolegiów pracowników służb społecznych określa rozp. MEN z dn. 29.05.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.