„Czy zgodny z RODO jest nakaz starosty o przesyłaniu w dniu zajęć w szkole zaocznej listy z podpisami słuchaczy?”

Jest to zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1) – RODO, jeżeli służy realizacji obowiązku prawnego.

Tak jest natomiast w przywołanym przypadku, bowiem wspomniane listy zapewne służą weryfikacji uprawnień do dotacji przyznawanej szkole z budżetu powiatu. Zgodnie z regulacjami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wysokość dotacji jest zależna od liczby uczniów uczęszczających do szkoły w danym miesiącu, zatem podpisana lista służy wykazaniu, ilu uczniów faktycznie do szkoły uczęszcza.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE L 119/1.
  2. Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2017 r. poz. 2203.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się