W Dzienniku Ustaw z dnia 3 stycznia 2020 r. pod pozycją 7 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do którego zawarto nową, urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.