Zmiana wysokości wynagrodzenia została ujęta w nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010), którą rząd przyjął 13 sierpnia br.

Według nowelizacji, młodociani pracownicy, czyli osoby między 15. a 18. rokiem życia, odbywający przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu otrzymają podwyżki w wysokości 1 punktu procentowego w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wynagrodzenie młodocianego ma wynieść:
a) w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., tj. 247,55 zł (obecnie to 4 proc., czyli 198,04 zł). To wzrost o 25 proc.;
b) w drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc., tj. 297,06 zł (obecnie to 5 proc., czyli 247,55 zł). To wzrost o 20 proc.;
c) w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc., tj. 346,56 zł (obecnie to 6 proc., czyli 297,06 zł). To wzrost o ponad 16 proc.

Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy pozostanie na obecnym poziomie, co oznacza nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał. Obecnie to kwota 198,04 zł.

Pracodawcom przysługuje refundacja kosztów poniesionych na pensje młodocianych z pieniędzy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wyjątkowo w 2019 r., normalnie z Funduszu Pracy). Pracodawcy zainteresowani refundacją muszą złożyć odpowiedni wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

 

Źródło: gov.pl, oprac. Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się